Biográfia

 

Szakmai elismerések

1992 - Sajtófotó pályázat: a hír kategória első díj, a képriport kategória második díj
és a Legjobb külföldön készült kép különdíj,
1993 - MÚOSZ fődíj, a képriport kategória első díj, hír kategória második díj,
zsáner kategória második díj, Escher Károly díj- a legjobb Magyarországon készített képért,
1994 - Pulitzer emlékdíj,
1994 - Sajtófotó fotóesszé kategória első díj,
1995 - Országos Fotográfiai Biennálé-tényrögzítő kategória első díj,
1996 - Sajtofotó hír kategória harmadik díj,
1997 - Munkácsy Márton díj, képriport harmadik díj,
1997 - Magyar Sajtópáholy,
1998 - Sajtófotó sport kategória első díj,
1999 - Escher Károly díj,
2000 - Balogh Rudolf díj,
2000 - Tíz év történelem -önálló kiállítás a Budapest Galériában,
2001 - Sajtófotó-Mindennapi élet kategória első díj,
2001 - Tíz év történelem-önálló kiállítás Miskolcon,
2001 - Aranykamera-Országos Fotószalon,
2002 - André Kertész ösztöndíj-Franciaország, kiállítás a Párizsi Magyar Intézetben
2003 - "A Felvidék"-fotóalbum és szabadtéri fotókiállítás a budapesti Károlyi-kertben
2004 - "A Duna"-fotóalbum
2007 - Képszerkesztője a "K und K kalandozások, avagy a Habsburg birodalom nyomában a XXI. században című könyvnek.

 

Biography

 

Professional awards

1992 – Hungarian Press Photo: first prize in News category, second prize in photo-essay category, special award for the best photo taken in a foreign country
1993 – Grand prize of the Association of Hungarian Journalists (MÚOSZ), first prize in Photo-essay category, second prize in News category, second prize in Genre photography, Escher Károly prize for the best photo taken in Hungary
1994 - Pulitzer Memorial Prize
1994 - Hungarian Press Photo: first prize in photo-essay category
1995 – Hungarian Photo Biennale – first prize in Reality photography category
1996 - Hungarian Press Photo, third prize in News category
1997 –Munkácsy Márton Award, third prize in photo-essay category
1997 – becoming a member of Hungarian Press box
1998 - Hungarian Press Photo: first prize in sport photo category
1999 – Escher Károly Prize
2000 – Balogh Rudolf Prize
2000 –Ten years of history solo exhibition in Budapest Gallery
2001 - Hungarian Press Photo: first prize in the category of Everyday life photography
2001 - Ten years of history solo exhibition in Miskolc
2001 – Golden Camera – Hungarian Photo Salon
2002 – André Kertész Grant – in France, exhibition in Hungarian Institute in Paris
2003 – Upper Hungary - photo album and open-air exhibition in Budapest, Károlyi Park
2004 – The Danube – photo album
2007 – Imperial and Royal adventures – photo album, entrepreneur and photo editor

Ajánlások

Szabó Barna méltó örököse a magyar fotográfia nagy elődeinek Robert Capának, Almási Pálnak és a többieknek.
Igazi fotóriporter. Az esemény megörökítése a vérében van. De nem csak a riport izgatja és űzi azt, hanem a fotográfia
minden ága, a portrétól a kreatív fotográfián át. Kiváló szerkesztő és szervező. Munkáia magyar fotográfia legjobbjai
közé tartoznak. - Keleti Éva

* * *

Szabó Barnát "készen kaptam". Amikor 1989. szeptemberében hazajöttem az Egyesült Államokból, hogy átvegyem a Népszabadság főszerkesztő-helyettesi, majd felelős szerkesztői posztját, hatalmas fiatalításba kezdtünk. Elsősorban egy nagy hírrovatot kellett csinálni, a lap korábbi torz struktúrája miatt. S ugyanígy a hír-fotózás, az igazi fotós újságírás kapott sokkal nagyobb hangsúlyt. Nagy munka állt előttünk: ideológiai vonalat követő pártlapból igazi napilapot kellett létrehozni.

A fotórovat alkalmas volt erre. Az első héten átnéztem a pán-európai piknikről, a határnyitásról készült képeket, és láttam, hogy két kolléga Rédei Ferenc és Szabó Barna olyan fotókat készített, amelyek a világon akárhol, a Life-ban, a Paris Matchban, a Washington Postban vagy a New York Times-ban is megállnák a helyüket.

Szabó Barna volt a rovatban a "legkisebb fiú". Lényéből kedvesség sugárzott. Tanulni akart, és már - majdnem mindent - tudott. Fantasztikus munkavágy és tehetség jellemezte. Tudta, hova kell menni, mit kell csinálni ahhoz, hogy jók legyenek a képei. Az izgalmas 90-es években tehetsége kiforrott, s a magyar fotóriporteri szakma legeslegelső vonalába került.

Egy interjújában egyszer engem idézett. A fotós számára fontos a jelenlét. "Csak annak akad bele a söprűjébe valami,
aki söpröget". Ma is így gondolom. De nemcsak az új seprő seper jól. Az olyan tapasztalt, elhivatott és szuper-tehetséges is,
mint Barna. - Kereszty András

References

I have no doubt that Barna Szabó is the worthy heir of his predecessors of the hungarian photography, like Robert Capa, Pal Almási and the others.

He is a veritable photojournalist. The perpetuation of events is in his blood. He is not only excited by the riports, but he is working on every field of the photographie, from portrait to creative photography. He is an excellent editor and organizer. His peaces of work are among the best picures in the hungarian photography. - Eva Keleti

* * *

We had a great job in front of us: from ideological party newspaper we had to create a new daily.

The photo devision was suitable for the changements. The first week I reviewed the pictures about the pan-European picnic, the opening ofborders and I realized that two of my associates, Barna Szabó and Ferenc Rédei took pictures which could be published worldwide, in Paris Match, Washington Post or in New York Times.

In my team, Barna Szabó was the youngest one. He was kind and he wanted to study – even if he knew almost everything. He was a motivated talent. He knew where to go, what to do for a succesful shot. In the exciting 90’s his talent developped, he reached the front line of this profession.

Once in an interview he quoted me. For a photographer the presence is indispensable. „It’s only onto the sweeping mans’ bloom that hangs on something.

I think the same nowadays, too. Not only the new broom sweeps clean, but those also like Barna, who is experienced, committed and super talented. - András Kereszty